Delft
Thema
In 2023 heeft de gemeente Delft onderzoek laten doen naar het Delfts slavernijverleden. Uit het rapport slavernijverleden Delft blijkt dat Delft en Delftenaren diep verweven zijn met de slavenhandel. 
 
De stad had namelijk kantoren van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC), die beide op grote schaal in slaven handelden. Daarnaast woonden en werkten al in de zeventiende eeuw diverse (voormalig) tot slaafgemaakten in Delft. Ook zij hebben hun sporen in de stad achtergelaten. Twintig bronnen over het Delfts slavernijverleden zijn nu toegankelijk via GeschiedenisLokaal Delft. 
 
Lesmateriaal
Er is ook een pdf beschikbaar met opdrachten die horen bij de bronnen over het Delftse slavernijverleden. Zo kunnen leerlingen in de klas aan de slag met dit lesmateriaal. De opdrachten zijn geschikt voor leerlingen vanaf 3 havo/ 3 vwo. Mail naar onserfgoed@delft.nl om de antwoorden te ontvangen.
 
Let op: in dit thema worden historische documenten en beelden getoond waarin kwetsend taalgebruik kan voorkomen. Woorden en zegswijzen die tegenwoordig niet meer gebruikt worden. 
Toon 20 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart