Delft

Erfgoed Delft is een afdeling binnen de Gemeente Delft en bestaat uit Stadsarchief DelftArcheologie Delft en Monumenten.

Samen met anderen zet Erfgoed Delft zich dagelijks in voor het beheer, behoud en beleefbaar maken van erfgoed in Delft en omgeving. Want erfgoed raakt mensen; het verbindt het verleden, heden en de toekomst.